Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НИШ - ПАНТЕЛЕЈ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ
Адреса објекта: Село Каменица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ
Адреса објекта: Село Бреница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЧЕГАР''
Адреса објекта: Школска бб,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: КАРАЂОРЂЕ
Адреса објекта: Просветина 1,  Горњи Матејевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јован Јовановић Змај
Адреса објекта: Врело бб,  Врело
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: КАРАЂОРЂЕ
Адреса објекта: Доњи Матејевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЊЕГОШ''
Адреса објекта: ''Пантелејска'' 60,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јован Јовановић Змај
Адреса објекта: Малча бб,  Малча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јован Јовановић Змај
Адреса објекта: Ореовац бб,  Ореовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Јован Јовановић Змај
Адреса објекта: Пасјача бб,  Пасјача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МИРОСЛАВ АНТИЋ''
Адреса објекта: Књажевачка 156,  Ниш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕФАН НЕМАЊА"
Адреса објекта: КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ,  НИШ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright