Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина НИШ - НИШКА БАЊА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО" 07174608 3 3
2 ЂУРА ЈАКШИЋ 07174535 2 2
3 "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" 07174551 4 4
УКУПНО : 9 9