Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛАПОВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" 07149514 3 3
УКУПНО : 3 3