Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЛАПОВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Косовских јунака 10,  Лапово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Карађорђева 139,  Лапово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Солунска 113,  Лапово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор