Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ШАБАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВОЈВОДА СТЕПА" 07170246 4 4
2 "ВУК КАРАЏИЋ" 07121318 5 5
3 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 07116438 2 2
4 "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" 07120273 4 4
5 "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ" 07168373 7 7
6 ЈОВАН ЦВИЈИЋ 07120265 2 2
7 "КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ" 07169701 3 3
8 "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ" 07120494 8 8
9 ''МАЈУР'' 07169710 2 2
10 "НАТА ЈЕЛИЧИЋ" 07120532 2 2
11 ,,НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ" 07120451 2 2
12 "СВЕТИ САВА" 07171277 1 1
13 ''СТОЈАН НОВАКОВИЋ'' 07170254 2 2
УКУПНО : 44 44