Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ШАБАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
Адреса објекта: Карађорђева 48,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
Адреса објекта: Церовац бб,  Церовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
Адреса објекта: Мала Врањска бб,  Мала Врањска
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
Адреса објекта: Мали Церовац бб,  Мали Церовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Мачванкси Причиновић бб,  М. Причиновић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Стефана Првовенчаног 3,  Шабац, К. Ливаде
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Вука Караџића 14,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ"
Адреса објекта: Милачка 1,  Добрић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Криваја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита бб,  Табановић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Школски шор бб,  Шеварице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Драгише Пењина 31,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ"
Адреса објекта: Владе Јовановића 52,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Накучани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЦВИЈИЋ
Адреса објекта: Вука Караџића 1,  Петловача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЦВИЈИЋ
Адреса објекта: Воjвoде Мишић 1,  Змињак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Карађорђева бб,  Мишар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Орид бб,  Орид
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Орид бб,  Корман
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Миокус бб,  Миокус
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Мрђеновац бб,  Мрђеновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Жике Поповића 20,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ"
Адреса објекта: Предворица бб,  Предворица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Поцерски Метковић бб,  Поцерски Метковић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СТОЈАН НОВАКОВИЋ''
Адреса објекта: Војводе Јанка Стојићевића 38,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СТОЈАН НОВАКОВИЋ''
Адреса објекта: Петра Лазића 1,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА СТЕПА"
Адреса објекта: Главна бб,  Бела Река
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА СТЕПА"
Адреса објекта: Карађорђева бб,  Дуваниште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА СТЕПА"
Адреса објекта: Мачванска 2,  Слепчевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МАЈУР''
Адреса објекта: Светог Саве 4,  Мајур
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МАЈУР''
Адреса објекта: Мије Јовановић 1,  Штитар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Грушић бб,  Грушић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Десић бб,  Десић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Поцерска бб,  Јевремовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА СТЕПА"
Адреса објекта: Карађорђева 1,  Липолист
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Масарикова 136,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Маови бб,  Маови
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Слатина бб,  Слатина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"
Адреса објекта: Варна бб,  Варна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ"
Адреса објекта: Војводе Мишића 2,  Прњавор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ"
Адреса објекта: Железничка 1,  Рибари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ"
Адреса објекта: Пeтковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "НАТА ЈЕЛИЧИЋ"
Адреса објекта: Јеле Спиридоновић Савић 5,  Шабац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НАТА ЈЕЛИЧИЋ"
Адреса објекта: Војводе Степе 2,  Дреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright