Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЧАЧАК
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ" 07181612 1 1
2 MИЛИЦА ПАВЛОВИЋ 07182007 1 1
3 БОЖО ТОМИЋ 07206003 2 2
4 БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ 07182619 2 2
5 ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС 07181574 1 1
6 "ВУК КАРАЏИЋ" 07182597 1 1
7 ДР ДРАГИША МИШОВИЋ 07182643 1 1
8 "ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ" 07182589 1 1
9 "ПРЕЉИНА,, 07181663 3 3
10 "РАТКО МИТРОВИЋ" 07182511 1 1
11 "СВЕТИ САВА" 07182660 1 1
12 "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ" 07182651 1 1
13 "ТАНАСКО РАЈИЋ" 07182546 3 3
14 "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ" 07182635 7 7
15 ''ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ'' ЧАЧАК 07182015 2 2
16 "1.НОВЕМБАР" 07192746 1 1
17 "22. ДЕЦЕМБАР" 07182031 3 3
УКУПНО : 32 32