Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЧАЧАК
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: MИЛИЦА ПАВЛОВИЋ
Адреса објекта: Епископа Никифора Максимовића 14,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "1.НОВЕМБАР"
Адреса објекта: Булевар Вука Караџића 9,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Драгише Мишовића 245,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ'' ЧАЧАК
Адреса објекта: Светозара Марковића 68,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ДРАГИША МИШОВИЋ
Адреса објекта: Булевар Вука Караџића 1,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ТАНАСКО РАЈИЋ"
Адреса објекта: Љубић село бб,  Љубић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Бечањ бб,  Бечањ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Катрга бб,  Катрга
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Остра бб,  Остра
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Доња Горевница бб,  Доња Горевница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Добрице Гајовић бб,  Мрчајевци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Мојсиње бб,  Мојсиње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ"
Адреса објекта: Вујетинци бб,  Вујетинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ"
Адреса објекта: Бресница бб,  Бресница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ТАНАСКО РАЈИЋ"
Адреса објекта: Алексија Миленковића 5,  Љубић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ТАНАСКО РАЈИЋ"
Адреса објекта: Трбушани бб,  Трбушани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БОЖО ТОМИЋ
Адреса објекта: Пријевор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БОЖО ТОМИЋ
Адреса објекта: Рошци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ'' ЧАЧАК
Адреса објекта: Лозница бб,  Лозница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРЕЉИНА,,
Адреса објекта: Ракова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРЕЉИНА,,
Адреса објекта: Прислоница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Качулице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПРЕЉИНА,,
Адреса објекта: Драгана Бојовића 31,  Прељина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Цара Душана 25,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАТКО МИТРОВИЋ"
Адреса објекта: Светогорска 44,  Чачак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "22. ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Доња Трепча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "22. ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Горња Трепча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "22. ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Станчићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Адреса објекта: Слатина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС
Адреса објекта: ЗАБЛАЋЕ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ"
Адреса објекта: ГОРЊА ГОРЕВНИЦА
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ"
Адреса објекта: Трнава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright