Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЧАЈЕТИНА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" 07109695 3 3
2 "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ" 07216971 5 5
3 "САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО" 07109709 5 5
УКУПНО : 13 13