Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЧАЈЕТИНА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО"
Адреса објекта: Сирогојно
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО"
Адреса објекта: Гостиље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО"
Адреса објекта: Рожанство
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО"
Адреса објекта: Љубиш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО"
Адреса објекта: Жељине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"
Адреса објекта: Сердара Мићића 5,  ЧАЈЕТИНА
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"
Адреса објекта: Горња Шљивовица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"
Адреса објекта: Јабланица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"
Адреса објекта: Голија бб,  ЗЛАТИБОР
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"
Адреса објекта: Шљивовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"
Адреса објекта: Трипкова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"
Адреса објекта: Мачкат
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ"
Адреса објекта: Крива Река
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор