Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЦРНА ТРАВА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ
Адреса објекта: Трг Милентија Поповића б.б.,  Црна Трава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор