Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина УБ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДУШАН ДАНИЛОВИЋ" 07098596 2 2
2 "МИЛАН МУЊАС" 07098588 15 15
3 "РАЈКО МИХАИЛОВИЋ" 07098502 3 3
4 "СВЕТИ САВА" 07098545 5 5
УКУПНО : 25 25