Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини УБ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Докмир
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Радуша
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Чучуге
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Памбуковица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Слатина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАЈКО МИХАИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Тулари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Вука Караџића 25,  Уб
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАЈКО МИХАИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Бањани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАЈКО МИХАИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Врело
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН ДАНИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Каленић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН ДАНИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Радљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Паљуви
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Руклада
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Совљак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Стубленица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Трлић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Тврдојевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Врховине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Звиздар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Новаци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Јошева
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Црвена Јабука
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Гвозденовић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Лончаник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН МУЊАС"
Адреса објекта: Мургаш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор