Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЋУПРИЈА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 - СПЕЦИЈАЛНА (УНИКАТНА) ШКОЛА ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ (ОД I ДО Х РАЗРЕДА) 07166486 1 1
2 ВУК КАРАЏИЋ 07166826 5 5
3 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 07166869 6 6
4 13. ОКТОБАР 07166834 5 5
УКУПНО : 17 17