Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЋУПРИЈА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Иванковац бб,  Иванковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Кованица бб,  Кованица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Остриковац бб,  Остриковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: - СПЕЦИЈАЛНА (УНИКАТНА) ШКОЛА ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ (ОД I ДО Х РАЗРЕДА)
Адреса објекта: Милице Ценић б.б.,  Ћуприја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Карађорђева 46,  Ћуприја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Јовац бб,  Јовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Бигреница бб,  Бигреница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Кнеза Милоша 96,  Ћуприја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Batinac
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Vlaška
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 13. ОКТОБАР
Адреса објекта: Сење бб,  Сење
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 13. ОКТОБАР
Адреса објекта: Мијатовац бб,  Мијатовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 13. ОКТОБАР
Адреса објекта: Алексе Шантића бб,  Ћуприја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 13. ОКТОБАР
Адреса објекта: Супска бб,  Супска
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 13. ОКТОБАР
Адреса објекта: Вирине бб,  Вирине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Isakovo
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Крушар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright