Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЋИЋЕВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА" СТАЛАЋ 07175027 2 2
2 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 07175051 4 4
УКУПНО : 6 6