Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЋИЋЕВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Лучина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Плочник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Појате
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Ђуре Даничића 6,  Ћићевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА" СТАЛАЋ
Адреса објекта: Синђелићева 4,  Сталаћ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА" СТАЛАЋ
Адреса објекта: Град Сталаћ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор