Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ТУТИН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "AЛЕКСА ШАНТИЋ" 07175795 1 1
2 Алекса Ђилас-Бећо 07175825 6 5
3 ВУК КАРАЏИЋ 07351623 6 6
4 ДР ИБРАХИМ БАКИЋ 07175787 8 8
5 МЕША СЕЛИМОВИЋ 07175809 5 5
6 РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО 07175779 2 2
7 25. МАЈ 07175833 4 3
УКУПНО : 32 30