Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ТУТИН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: МЕША СЕЛИМОВИЋ
Адреса објекта: Рибариће б.б,  Рибариће
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МЕША СЕЛИМОВИЋ
Адреса објекта: Старчевиће б.б,  Старчевиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МЕША СЕЛИМОВИЋ
Адреса објекта: Струмце б.б,  Струмце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МЕША СЕЛИМОВИЋ
Адреса објекта: Орље б.б,  Орље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МЕША СЕЛИМОВИЋ
Адреса објекта: Паљево б.б,  Паљево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Његошева 13,  Тутин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО
Адреса објекта: Његошева 15,  Тутин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО
Адреса објекта: Долово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "AЛЕКСА ШАНТИЋ"
Адреса објекта: Црквине
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 25. МАЈ
Адреса објекта: Делимеђе бб,  Делимеђе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 25. МАЈ
Адреса објекта: Мелаје
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Село Биохане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Село Бујковиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 25. МАЈ
Адреса објекта: Кониче бб,  Кониче
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Лескова бб,  Лескова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Суви До бб,  Село Суви До
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Браћак бб,  Село Браћак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Село Црниш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Село Добриња
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Алекса Ђилас-Бећо
Адреса објекта: Источни Мојстир
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Алекса Ђилас-Бећо
Адреса објекта: Мојстир
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Ђерекаре бб,  Село Ђерекаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Набоје бб,  Село Набоје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Алекса Ђилас-Бећо
Адреса објекта: Врба
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Алекса Ђилас-Бећо
Адреса објекта: Западни Мојстир
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Алекса Ђилас-Бећо
Адреса објекта: Шпиљани
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Дубово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Рамошево бб,  Село Рамошево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Режевиће бб,  Село Режевиће
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДР ИБРАХИМ БАКИЋ
Адреса објекта: Село Шароње бб,  Село Шароње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор