Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ТРСТЕНИК
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Велика Дренова" 07154852 3 3
2 "ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ" 07154496 3 3
3 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 07154909 9 9
4 "КНЕГИЊА МИЛИЦА" 07154895 5 5
5 "ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ" 07154887 3 3
6 МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА 07155018 5 5
7 ''РАДЕ ДОДИЋ'' 07154879 6 6
8 "СВ.САВА" 07574070 6 6
УКУПНО : 40 40