Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ТРСТЕНИК
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''РАДЕ ДОДИЋ''
Адреса објекта: Милутовац бб,  Милутовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''РАДЕ ДОДИЋ''
Адреса објекта: Божуревац бб,  Божуревац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''РАДЕ ДОДИЋ''
Адреса објекта: Мала Дренова бб,  Мала Дренова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''РАДЕ ДОДИЋ''
Адреса објекта: Мала Сугубина бб,  Мала Сугубина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''РАДЕ ДОДИЋ''
Адреса објекта: Пољна бб,  Пољна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''РАДЕ ДОДИЋ''
Адреса објекта: Риљац бб,  Риљац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Риђевштица бб,  Риђевштица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Стари Трстеник бб,  Стари Трстеник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Тоболац бб,  Тоболац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Велуће бб,  Велуће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Велика Дренова"
Адреса објекта: Селиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Велика Дренова"
Адреса објекта: Страгари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Велика Дренова"
Адреса објекта: Велика Дренова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Бресно Поље бб,  Бресно Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КНЕГИЊА МИЛИЦА"
Адреса објекта: Горњи Рибник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Стопања бб,  Стопања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Доња Омашница бб,  Доња Омашница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Горња Омашница бб,  Горња Омашница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Округлица бб,  Округлица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КНЕГИЊА МИЛИЦА"
Адреса објекта: Доња Црнишава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КНЕГИЊА МИЛИЦА"
Адреса објекта: Горња Црнишава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КНЕГИЊА МИЛИЦА"
Адреса објекта: Јасиковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КНЕГИЊА МИЛИЦА"
Адреса објекта: Лопаш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
Адреса објекта: Лозна
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
Адреса објекта: Угљарево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ"
Адреса објекта: Кнегиње Милице 41,  Трстеник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ"
Адреса објекта: Богдање бб,  Богдање
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
Адреса објекта: Грабовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
Адреса објекта: Бранка Радичевића 1,  Трстеник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
Адреса објекта: Осаоница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВ.САВА"
Адреса објекта: Браће Спасојевић бб,  Трстеник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВ.САВА"
Адреса објекта: Дубље бб,  Дубље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВ.САВА"
Адреса објекта: Оџаци бб,  Оџаци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВ.САВА"
Адреса објекта: Попина бб,  Попина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВ.САВА"
Адреса објекта: Стублица бб,  Стублица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВ.САВА"
Адреса објекта: Брезовица бб,  Брезовица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ"
Адреса објекта: Мијајловац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ"
Адреса објекта: Рујишник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ"
Адреса објекта: Кнегиње Милице 41,  Трстеник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ"
Адреса објекта: Медвеђа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright