Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ТРГОВИШТЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " ВУК КАРАЏИЋ" 07205333 1 1
2 Бора Станковић 07205341 1 1
3 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07204655 7 7
4 ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА 07205350 4 4
УКУПНО : 13 13