Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ТРГОВИШТЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: 8.српске бригаде 1,  Трговиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Црновце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Козји Дол
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Лесница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Широка Планина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Зладовце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА
Адреса објекта: Радовница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА
Адреса објекта: Горњи Стајевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА
Адреса објекта: Пролесје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА
Адреса објекта: Црвени Град
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Бора Станковић
Адреса објекта: Ново Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Доња Трница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: " ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Доњи Стајевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор