Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ТОПОЛА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 '' СЕСТРЕ РАДОВИЋ'' 07123345 4 4
2 "Kарађорђе" 07123370 1 1
3 "ЖИВКО ТОМИЋ" 07123388 6 6
4 "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ" 07123418 5 5
5 "МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ" 07123337 5 5
УКУПНО : 21 21