Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ТОПОЛА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ"
Адреса објекта: Овсиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ"
Адреса објекта: Доња Трнава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ"
Адреса објекта: Светлић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ"
Адреса објекта: Горња Трнава-Витлина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ"
Адреса објекта: Горња Трнава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' СЕСТРЕ РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Белосавци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Kарађорђе"
Адреса објекта: Мије Тодоровића 8,  Топола
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' СЕСТРЕ РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Крћевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: '' СЕСТРЕ РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Загорица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: '' СЕСТРЕ РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Маскар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Блазнава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Наталинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Горович
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Доња Трешњевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Јарменовци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Клока
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Шуме
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Јунковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Доња Шаторња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖИВКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Пласковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВКО ТОМИЋ"
Адреса објекта: Винча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор