Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина УЖИЦЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "AЛЕКСА ДЕЈОВИЋ" 07156731 3 3
2 ,, СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ " 07156570 2 2
3 "БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" 17014943 4 4
4 "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" 07156642 1 1
5 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 17014951 3 3
6 ''МИОДРАГ В. МАТИЋ'' 07157550 1 1
7 "МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ - ЛУНЕ" 17016032 4 4
8 НАДА МАТИЋ 07155972 2 2
9 ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II 07190301 3 3
10 "СТАРИ ГРАД" 07156626 3 3
УКУПНО : 26 26