Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини УЖИЦЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ,, СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ "
Адреса објекта: Љубање бб,  Љубање
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Биоска
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Кесеровина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Мокра Гора
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Никојевићи бб,  Никојевићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Равни бб,  Равни
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Дрежник бб,  Дрежник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Кремна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,, СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ "
Адреса објекта: Норвешких интернираца 18,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ - ЛУНЕ"
Адреса објекта: Каран бб,  Каран
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИОДРАГ В. МАТИЋ''
Адреса објекта: Драгише Лапчевића 1,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "AЛЕКСА ДЕЈОВИЋ"
Адреса објекта: Хероја Дејовића 121,  Севојно
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ - ЛУНЕ"
Адреса објекта: Рибашевина бб,  Рибашевина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ - ЛУНЕ"
Адреса објекта: Трнава бб,  Трнава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ - ЛУНЕ"
Адреса објекта: Луново село бб,  Луново село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "AЛЕКСА ДЕЈОВИЋ"
Адреса објекта: Крвавци бб,  Крвавци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II
Адреса објекта: Стапари бб,  Стапари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: НАДА МАТИЋ
Адреса објекта: Хаџи Мелентијева бб,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТАРИ ГРАД"
Адреса објекта: Градска 1,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "AЛЕКСА ДЕЈОВИЋ"
Адреса објекта: Злакуса бб,  Злакуса
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: НАДА МАТИЋ
Адреса објекта: Гостиница бб,  Гостиница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II
Адреса објекта: Качер бб,  Качер
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТАРИ ГРАД"
Адреса објекта: Ђачка 1,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II
Адреса објекта: Димитрија Туцовића 171,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТАРИ ГРАД"
Адреса објекта: Волујац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Трг Светог Саве 22,  Ужице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright