Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СУРДУЛИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ,,Академик Ђорђе Лазаревић,, 07180535 1 1
2 БОРА СТАНКОВИЋ 07180560 1 1
3 "ВУК КАРАЏИЋ" 07284373 4 4
4 Иво Лола Рибар 07180543 1 1
5 Јован Јовановић Змај 07180551 2 2
6 '''ПЕРА МАЧКАТОВАЦ'' 07180578 1 1
7 СВЕТИ САВА 07180527 1 1
УКУПНО : 11 11