Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СОКОБАЊА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Врело
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Мужинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Митрополита Михаила 5,  Сокобања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Ресник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Tрубаревац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Шарбановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Јошаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Поружница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Рујевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Трговиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Митрополита Михаила 5,  Сокобања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Читлук
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Дуго Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Jeзеро
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Блендија
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Врбовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Богдинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Николинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Сесалац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Mилушинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Врмџа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Жучковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MИТРОПОЛИТ МИХАИЛО"
Адреса објекта: Бели Поток
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор