Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР
Адреса објекта: Мала Плана
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНА ЈЕВТИЋ
Адреса објекта: Кусадак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНА ЈЕВТИЋ
Адреса објекта: Кусадак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНА ЈЕВТИЋ
Адреса објекта: Кусадак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР
Адреса објекта: Војводе Степе 20,  Смедеревска Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР
Адреса објекта: Баничина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИЈА РАКИЋ
Адреса објекта: Церовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИЈА РАКИЋ
Адреса објекта: Башин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ
Адреса објекта: Селевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИЈА РАКИЋ
Адреса објекта: Мраморац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ
Адреса објекта: Змај Јовина 27,  Смедеревска Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Првомајска бб,  Смедеревска Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Голобок
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Грчац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Вини До
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ОЛГА МИЛОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Француска 4,  Смедеревска Паланка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТАНОЈЕ ГЛАВАШ"
Адреса објекта: Глибовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДОМИР ЛАЗИЋ"
Адреса објекта: Милије Батинића 1,  Азања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Ратари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Ватошево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор