Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СМЕДЕРЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" 07164696 2 2
2 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07164688 1 1
3 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07164823 1 1
4 ВОЖД КАРАЂОРЂЕ 07198353 1 1
5 "ВУК КАРАЏИЋ" 07164718 1 1
6 ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ 07164734 3 3
7 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 07164700 1 1
8 "ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ" 07164777 1 1
9 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 07164769 1 1
10 "ИВО АНДРИЋ" 07298285 2 2
11 "ИВО ЛОЛА РИБАР" 07164807 1 1
12 ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ 07164785 1 1
13 ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" СМЕДЕРЕВО 07164726 1 1
14 САВА КОВАЧЕВИЋ 07164831 1 1
15 Херој Света Младеновић 07199350 2 2
16 ХЕРОЈ СРБА 07164793 1 1
УКУПНО : 21 21