Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СМЕДЕРЕВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
Адреса објекта: Цвијићева 9,  Смедерево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ
Адреса објекта: Сеоне
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Ђуре Даничића 84,  Смедерево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ
Адреса објекта: Удовице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ
Адреса објекта: Анте Протића 3,  Смедерево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Бориса Кидрича бб,  Лугавчина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Црвене Армије 142,  Смедерево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: САВА КОВАЧЕВИЋ
Адреса објекта: Црногорска 2,  Михајловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВОЖД КАРАЂОРЂЕ
Адреса објекта: Водањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Херој Света Младеновић
Адреса објекта: Маршала Тита 95,  Сараорци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Херој Света Младеновић
Адреса објекта: Маршала Тита 95,  Сараорци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"
Адреса објекта: Балканска 31,  Смедерево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"
Адреса објекта: Бранислава Нушића бб.,  Петријево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Маршала Тита 109,  Скобаљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХЕРОЈ СРБА
Адреса објекта: Кнеза Михајла бб,  Осипаоница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" СМЕДЕРЕВО
Адреса објекта: 16. октобра бб,  Смедерево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита бб,  Мала Крсна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ
Адреса објекта: Коларчева ББ,  Колари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Врбовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Вука Караџића 1,  Липе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО АНДРИЋ"
Адреса објекта: Спасоја Пејановића бб,  Радинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright