Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СЈЕНИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ,,Бранко Радичевић,, 07192134 4 4
2 "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 07192142 6 6
3 "ВУК КАРАЏИЋ" 07224036 3 3
4 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 07192126 1 1
5 "Рифат Бурџовић Тршо" 07192169 6 6
6 "СВЕТИ САВА" 07192118 3 3
7 Светозар Марковић 07192452 4 4
8 "12.ДЕЦЕМБАР" 07343183 5 5
УКУПНО : 32 32