Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СЈЕНИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Кладница бб,  Кладница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Урсуле бб,  Урсуле-Кладница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Сугубине бб,  Сугубине-Кладница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,Бранко Радичевић,,
Адреса објекта: Брњица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,Бранко Радичевић,,
Адреса објекта: Драгојловиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,Бранко Радичевић,,
Адреса објекта: Ступ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Дражевиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Kамешница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Шаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Дуга Пољана
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Жабрен
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Житниће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,Бранко Радичевић,,
Адреса објекта: Ново насеље бб,  Штаваљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "12.ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Вапа бб,  Вапа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "12.ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Багачиће бб,  Багачиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "12.ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Дунишиће бб,  Дунишиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "12.ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Нова бб,  Сјеница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "12.ДЕЦЕМБАР"
Адреса објекта: Фијуље бб,  Фијуље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Светозар Марковић
Адреса објекта: Jaворска 1,  Сјеница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Баре бб,  Баре
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Раждагиња бб,  Раждагиња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Рифат Бурџовић Тршо"
Адреса објекта: Расно
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Рифат Бурџовић Тршо"
Адреса објекта: Цетановиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Баре - ЦРВСКО бб,  Баре - ЦРВСКО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Баре - ВРБНИЦА бб,  Баре - ВРБНИЦА
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Светозар Марковић
Адреса објекта: Лопиже
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Светозар Марковић
Адреса објекта: Тријебине
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Светозар Марковић
Адреса објекта: Гоње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Рифат Бурџовић Тршо"
Адреса објекта: Тузиње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Рифат Бурџовић Тршо"
Адреса објекта: Угао
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Рифат Бурџовић Тршо"
Адреса објекта: Долиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Рифат Бурџовић Тршо"
Адреса објекта: Карајукића Бунари бб,  Карајукића Бунари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright