Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СВРЉИГ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Радетова 25,  Сврљиг
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Извор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Рибаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Белоиње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Црнољевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Гушевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Преконога
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Драјинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ'' ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ''
Адреса објекта: Нишевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор