Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СВИЛАЈНАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Роанда
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Тропоње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Купиновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Стеван Синђелић"
Адреса објекта: Војска
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "Стеван Синђелић"
Адреса објекта: Бресје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Стеван Синђелић"
Адреса објекта: Радошин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Седларе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВОЖД КАРАЂОРЂЕ
Адреса објекта: Кушиљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Стеван Синђелић"
Адреса објекта: Мачевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Алеја Зорана Ђинђића 6,  Свилајнац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Ђуринац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Роћевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Суботица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Дубница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Луковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Бобово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Црквенац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Проштинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Гложане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Дубље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Грабовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор