Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЈАГОДИНА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ,,ГОРАН ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Зеленгора бб,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ГОРАН ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Село Трнава 35000,  Трнава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОШКО ЂУРИЧИЋ"
Адреса објекта: Милана Мијалковића 15,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОШКО ЂУРИЧИЋ"
Адреса објекта: Винорача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОШКО ЂУРИЧИЋ"
Адреса објекта: Деоница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Бунар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Драгоцвет
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОШКО ЂУРИЧИЋ"
Адреса објекта: Стрелиште бб,  Стрелиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУБИША УРОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Ново Ланиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЉУБИША УРОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Кочино Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Драгоцвет
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Белица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Лозовик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Међуреч
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ "РАДА МИЉКОВИЋ" ЈАГОДИНА
Адреса објекта: Кнеза Лазара ББ,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "РАДА МИЉКОВИЋ" ЈАГОДИНА
Адреса објекта: Буковче ББ,  Буковче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ОШ "РАДА МИЉКОВИЋ" ЈАГОДИНА
Адреса објекта: Вољавче ББ,  Вољавче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Слатина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Шуљковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''17.ОКТОБАР''
Адреса објекта: Теслина 1,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "РАДА МИЉКОВИЋ" ЈАГОДИНА
Адреса објекта: Иве Андрића ББ,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Шантаровац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА "11. МАЈ" ЈАГОДИНА
Адреса објекта: Славке Ђурђевић 8,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ"
Адреса објекта: Милунке Савић 1,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЉУБИША УРОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Кончарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ"
Адреса објекта: Колонија Ђурђево Брдо бб,  Јагодина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЉУБИША УРОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Цара Душана 146,  Рибаре
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЉУБИША УРОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Ракитово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЉУБИША УРОШЕВИЋ"
Адреса објекта: Старо Ланиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Добра Вода
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ
Адреса објекта: Мајур
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ
Адреса објекта: Драгошевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ
Адреса објекта: Главинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ
Адреса објекта: Медојевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''17.ОКТОБАР''
Адреса објекта: Врановац бб,  Врановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''17.ОКТОБАР''
Адреса објекта: Горње Штипље бб,  Горње Штипље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Мали Поповић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Рајкинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Дражмировац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Дубока
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Глоговац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Ловци бб,  Ловци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ
Адреса објекта: Коларе
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Стрижило
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Милошево бб,  Милошево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Горњи Рачник бб,  Горњи Рачник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Багрдан бб,  Багрдан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Доњи Рачник бб,  Доњи Рачник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Багрдан бб,  Багрдан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright