Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина РЕКОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ДУШАН ПОПОВИЋ 07115466 13 13
2 Светозар Марковић 07115458 2 2
УКУПНО : 15 15