Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини РЕКОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Белушић бб,  Белушић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Драгово бб,  Драгово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Опарић бб,  Oпарић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Богалинац бб,  Богалинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Жупањевац бб,  Жупањевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Каленићки Прњавор бб,  Каленићки Прњавор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Калудра бб,  Калудра
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Лепојевић бб,  Лепојевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Превешт бб,  Превешт
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Секурич бб,  Секурич
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Сибница бб,  Сибница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Шљивица бб,  Шљивица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Надрље бб,  Надрље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Светозар Марковић
Адреса објекта: Лоћика бб,  Лоћика
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Светозар Марковић
Адреса објекта: Светозара Марковића 4,  Рековац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright