Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина РАШКА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ЈОСИФ ПАНИЋ" 07145179 5 5
2 "ЈОШАНИЧКА БАЊА" 07145047 3 3
3 "РАШКА" 07145110 4 4
4 Сутјеска 07341547 7 7
УКУПНО : 19 19