Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини РАШКА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "РАШКА"
Адреса објекта: Село Милатковиће бб,  Mилатковиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАШКА"
Адреса објекта: Село Рвати бб,  Рвати
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАШКА"
Адреса објекта: Омладински центар 3,  Рашка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАШКА"
Адреса објекта: Село Трнава бб,  Трнава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: 27. новембра бб,  Супње-Рашка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: Казновиће бб,  Казновиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: Рудница бб,  Рудница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОШАНИЧКА БАЊА"
Адреса објекта: ВУКА КАРАЏИЋА 17,  ЈОШАНИЧКА БАЊА
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОСИФ ПАНИЋ"
Адреса објекта: Биљановац 8,  Биљановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОШАНИЧКА БАЊА"
Адреса објекта: Ковачи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОШАНИЧКА БАЊА"
Адреса објекта: Раковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОСИФ ПАНИЋ"
Адреса објекта: Бошка Бухе 8,  Баљевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОСИФ ПАНИЋ"
Адреса објекта: Војводе Степе 2,  Брвеник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОСИФ ПАНИЋ"
Адреса објекта: Градац 6,  Градац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОСИФ ПАНИЋ"
Адреса објекта: Корлаће 10,  Баљевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: Радошиће бб,  Радошиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: Гњилица бб,  Гњилица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: Копаоник бб,  Копаоник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Сутјеска
Адреса објекта: Шипачина бб,  Шипачина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор