Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина РАЧА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "КАРАЂОРЂЕ" 07113676 16 16
УКУПНО : 16 16