Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини РАЧА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Мало Крчмаре
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Сараново
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Сепци Брдо
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Сепци Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Вучић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Борци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Вишевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Карађорђева 102,  Рача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Мирашевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Доње Јарушице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Сипић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Трска
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Доња Рача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Ђурђево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Сараново - дубочар
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Велико Крчмаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор