Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина РАЖАЊ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ВУК КАРАЏИЋ 07706006 9 9
2 ИВАН ВУШОВИЋ 07132425 12 12
УКУПНО : 21 21