Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРОКУПЉЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ВУК КАРАЏИЋ 07303955 1 1
2 МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО 07340567 3 3
3 НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО 07107412 2 2
4 РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО 07107404 3 3
5 СВЕТИ САВА 07107455 1 1
6 СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ 07303866 2 2
7 9. ОКТОБАР 07107439 1 1
УКУПНО : 13 13