Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПРОКУПЉЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО
Адреса објекта: С. Доња Трнава бб,  С. Доња Трнава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО
Адреса објекта: Ратка Павловића 43,  Прокупље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО
Адреса објекта: Доња Речица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО
Адреса објекта: Милоша Обилића 19,  Прокупље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО
Адреса објекта: С. Бериље бб,  С. Бериље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО
Адреса објекта: Ратка Павловића 150,  Прокупље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО
Адреса објекта: Микуловац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 9. ОКТОБАР
Адреса објекта: Змај Јовина 1,  Прокупље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Житни Поток
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО
Адреса објекта: Петровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ
Адреса објекта: Велика Плана
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ
Адреса објекта: Мала Плана
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Mилоша Црњанског бб,  Прокупље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright