Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРИЈЕПОЉЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО" 07111240 1 1
2 ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ`` 07111231 12 12
3 "Бошко Буха" 07111266 2 2
4 "ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР" 07111304 2 2
5 "Милосав Стиковић" 07110944 1 1
6 МИХАИЛО БАКОВИЋ 07111312 4 4
7 СВЕТИ САВА 07320566 4 4
8 "10. ОКТОБАР" 07111258 2 2
УКУПНО : 28 28