Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПРИЈЕПОЉЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Лоле Рибара 1,  Пријепоље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Аљиновићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Хисарџик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Ташево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР"
Адреса објекта: Санџачких бригада 13,  Пријепоље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР"
Адреса објекта: Душманићи бб,  Душманићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "10. ОКТОБАР"
Адреса објекта: Доње Бабине бб,  Доње Бабине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "10. ОКТОБАР"
Адреса објекта: Горње Бабине бб,  Горње Бабине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Пионирска 1,  Бродарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИХАИЛО БАКОВИЋ
Адреса објекта: Јабука бб,  Јабука
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Комаран бб,  Комаран
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Матаруге бб,  Матаруге
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Поток бб,  Поток
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Гостун бб,  Гостун
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО"
Адреса објекта: Велика Жупа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Ивезићи бб,  Ивезићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Слатина бб,  Слатина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Страњани бб,  Страњани
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Заступ бб,  Заступ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Завинограђе бб,  Завинограђе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИХАИЛО БАКОВИЋ
Адреса објекта: Звјезд бб,  Звјезд
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИХАИЛО БАКОВИЋ
Адреса објекта: Карошевина бб,  Карошевина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Брајковац бб,  Брајковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Бошко Буха"
Адреса објекта: Ивање бб,  Ивање
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Бошко Буха"
Адреса објекта: Лучице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИХАИЛО БАКОВИЋ
Адреса објекта: Сељашница бб,  Сељашница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ``СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ``
Адреса објекта: Гојаковићи бб,  Гојаковићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Милосав Стиковић"
Адреса објекта: Пионирска 1,  Коловрат
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright