Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРИБОЈ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''Бранко Радичевић'' 07111452 1 1
2 "ВУК КАРАЏИЋ" 07111479 1 1
3 "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 07356293 3 3
4 "НИКОЛА ТЕСЛА" 07111487 3 3
5 ОШ ''БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ'' 07111444 2 2
6 "9.МАЈ" 07155751 3 3
УКУПНО : 13 13