Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПРИБОЈ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''Бранко Радичевић''
Адреса објекта: ''12. јануар'' 104,  Прибој
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Прибојска Бања бб,  Прибојска Бања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Калафати бб,  Kaлафати
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Адреса објекта: Лимска 24,  Прибој
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Адреса објекта: Забрђе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Адреса објекта: Сјеверин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Немањина 35,  Прибој
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ ''БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ''
Адреса објекта: Кратово бб,  Кратово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ ''БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ''
Адреса објекта: Прибојске Челице бб,  Прибојске Челице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА"
Адреса објекта: Мажићи бб,  Мажићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "9.МАЈ"
Адреса објекта: Саставци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "9.МАЈ"
Адреса објекта: Крајчиновићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "9.МАЈ"
Адреса објекта: Забрњица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор